1
Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika!
Distances līguma sagatavošanas datums 26.01.2024.
E-veikala noteikumi
Distances līgums
SIA „The Skin”, reģ. Nr. 40203474826, turpmāk saukta par Pārdevēju, un
Pircējs, kurš www.theskin.lv interneta vietnē (turpmāk tekstā - Vietne) veic preces pasūtījumu un pirkumu, noslēdz šo Līgumu.
Līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši Līguma noteikumiem, veicis apmaksu par Preci. Pēc līguma noslēgšanas fiziskā persona kļūst par klientu.
Veicot pasūtījumu Vietnē, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku un šī līguma noteikumiem.
Šis Līgums ir sagatavots saskaņā ar un uz to ir attiecināmi Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu".

Par ko ir šis Līgums?
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam un vajadzībām.

Kā veikt pasūtījumu?
Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo Vietni, izvēloties pasūtamo preču veidu un daudzumu un ieliekot tos pirkumu grozā.
Lai iesniegtu preču pirkuma pasūtījumu Pircējs, izmantojot Vietnē pieejamo formu, norāda savu vārdu, uzvārdu, tālruni un e-pastu, kā arī iepazīstas ar šī Līguma un Privātuma politikas noteikumiem.
Pēc Pasūtījuma saņemšanas Pārdevēja konsultants sazināsies ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumu un sniegtu Pircējam īsu konsultāciju par pasūtītām precēm, lai precizētu Pircējam vēlamo piegādes veidu un/vai piegādes adresi, lai izrakstītu un iesniegtu Pircējam rēķinu Preces un piegādes izdevumu apmaksai.
Ja Pircēja izvēlētā prece nav pieejama iegādei, Pārdevēja konsultants var piedāvāt aizvietot šo preci ar citu vai izslēgt to no pasūtījuma.


Samaksas kārtība
Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci un piegādes izdevumus, apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins apmaksājams tajā norādītajā datumā.
Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pircējam ir iespēja par preci norēķināties arī uz vietas, pie tās saņemšanas.

Piegāde un preces saņemšana
Pircējam ir iespēja saņemt preci klātienē Pārdevēja salonā. Preces saņemšana Pārdevēja salonā ir bez maksas. Preces saņemšanas laiks un diena iepriekš jāsaskaņo ar Pārdevēju.
Pārdevējs nodrošina preču piegādi (ja tā ir nepieciešama) 30 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci un piegādes izdevumiem, piegādes veidu saskaņojot ar Pircēju.
Piegādes izdevumus apmaksā Pircējs.

Preces atgriešana un atteikuma tiesības
Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli, pie nosacījuma, ka:
  • preces iepakojums nav bijis atvērts vai bojāts, un
  • preces aizsardzības plēvītes nav noņemtas.
Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, vai ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai atvērts iepakojums precei.

Ja saņemta nepareiza prece
  • Mēs atvainojamies, ja esat kļūdaini saņēmis preci, kuru neesat pasūtījis un apmaksājis. Lai saņemtu atmaksu par šo preci vai apmainītu preci, Pircējam jāatgriež nepareizā prece oriģinālajā, neatvērtajā un nebojātajā iepakojumā.
  • Tas notiek reti un mēs vēlamies atrisināt izveidojušos problēmu pēc iespējas ātrāk, tāpēc lūdzam jūs paziņot mums par nepareizo preci 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Pretējā gadījumā un atkarībā no apstākļiem, mums varētu būt liegta iespēja atmaksāt jums naudu par šo preci vai aizvietot to ar citu.
  • Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, arī tad, ja saņemta nepareiza prece, ja Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
Ja saņemta bojāta prece
  • Mēs atvainojamies, ja esat saņēmis bojāto preci un vēlamies atrisināt izveidojušos problēmu pēc iespējas ātrāk.
  • Ja uzskatiet, ka prece ir bojāta, lūdzu sazinieties ar mums. Jums būs jāapraksta kā jūsuprāt izpaužas preces bojājumi un atkarībā no situācijas mēs piedāvāsim jums risinājumu.
Ja prece nav saņemta
  • Mēs atvainojamies, ja neesat saņēmis preci 20 dienu laikā no rēķina apmaksas dienas. Tas notiek reti un mēs vēlamies atrisināt izveidojušos problēmu pēc iespējas ātrāk, tāpēc lūdzam jūs paziņot mums par preces nesaņemšanu 31 dienas laikā no preces apmaksas dienas.
Datu apstrāde
Noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām un šo Līgumu. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
Jurisdikcija
Tiesiskās attiecības un jebkāda tiesvedība, kas izriet no šī Līguma, ir pakļauta, ierosināma un izskatāma saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem tiesību aktiem.
Līguma spēkā esamība, grozīšanas un atcelšanas kārtība
Mēs paturam tiesības vienpusēji lauzt un izbeigt šo līgumu, bez vēršanas tiesā ar atbilstošo prasību, bet paziņojot jums par līguma laušanu uz jūsu e-pastu, ja:
  • neesat veicis apmaksu par preci vai neesat apmaksājis piegādes izdevumus rēķinā norādītajā termiņā, vai
  • jūs atsakāties sniegt mums preces piegādei nepieciešamo informāciju vai sniegtā informācija izrādās kļūdaina vai nepatiesa.
Pārdevējs jebkurā laikā var pārskatīt un atjaunināt šo Līgumu. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var izmainīt, papildināt, dzēst vai atjaunināt jebkuru Līguma noteikumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Fotoattēli un teksti šajā un citās ar SIA "The Skin", reģ. Nr. 40203474826, saistītās tīmekļa vietnēs ir SIA "The Skin" īpašums. Jebkāda fotogrāfiju un/vai tekstu no šīs tīmekļa vietnes kopēšana, izplatīšana vai cita veida izmantošana tiks uzskatīta par SIA "The Skin" tiesību pārkāpumu un radīs tiesiskas sekas.