1
Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika! Sciton mJoule platforma BBL HERO - pasaulē vismodernākā fotoatjaunošanas tehnika!
Redakcija: v.1
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums: 26.01.2024
PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA
Vispārīgie noteikumi

THE SKIN ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai personas datu apstrādes politikai (turpmāk – Politika). Šīs Politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam THE SKIN iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
Apstrādājot personas datus THE SKIN ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
THE SKIN Personas datu aizsardzības politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā THE SKIN un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: THE SKIN interneta vietnē vai papīra formātā.
Ja nepiekrītat šajā Politikā aprakstītajai personas datu apstrādei, lūdzu nesniedziet mums savus personas datus, bet tādā gadījumā mēs nevarēsim sniegt Jums THE SKIN un tīmekļvietnes pakalpojumus.
Sīkdatņu politika ir pieejama THE SKIN tīmekļa vietnē sadaļā Sīkdatņu politika.
THE SKIN ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Politikā, publicējot Politikas aktuālo versiju THE SKIN tīmekļa vietnes sadaļā Privātuma politika.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija
Pārziņa identitāte un kontaktinformācija (iepriekš un turpmāk – THE SKIN): SIA “The Skin”, reģistrācijas numurs: 40203474826, tālrunis: +371 29 003 003; Rīga, Rankas iela 4A, elektroniskā pasta adrese: info@theskin.lv , tīmekļa vietnes adrese: https://www.theskin.lv/
Saziņai ar THE SKIN, lūgums rakstīt uz: info@theskin.lv. Vēršam uzmanību, ka THE SKIN nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet sniedz vispārīgo informāciju par THE SKIN veikto personas datu apstrādi.
KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS APSTRĀDĀJAM UN KĀDĒĻ?
 • Pirms Jūs kļūstat par The Skin klientu mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai piešķirtu Jums atlaidi pirmajam pirkumam vai salona apmeklējumam, sazinātos ar Jums, ja esat to pieprasījis mūsu tīmekļa vietnē, nodrošinātu pierakstu salona apmeklējumam un apstrādātu maksājumus par mūsu precēm, atgādinātu Jums par pieraksta datumu un laiku, nosūtītu Jums reklāmas un komerciālos piedāvājumus, ja esat devis tam savu piekrišanu.
Minēto mērķu īstenošanai Jums jānorāda savi personas dati, kas nepieciešami, visu vai kādas iepriekš minētas darbības veikšanai. Ja Jūs nenorādīsiet nepieciešamos personas datus, mēs nevarēsim ar Jums sazināties, vai piešķirt atlaidi, vai pierakstīt Jūs salonā, vai apstrādāt maksājumu. Ja nevarat aizpildīt kādu no obligātajiem laukiem, Jums jāsazinās ar THE SKIN.
Jūsu atbildība ir sniegt tikai patiesus datus, kas ir derīgi un nepieciešami šajā tekstā minēto mērķu īstenošanai. Pierakstoties salona apmeklējumam un/vai veicot samaksu, Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Ja personas dati ir neprecīzi, Jums tie nekavējoties jālabo.
THE SKIN apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:

 • Personas datu kategorijas: Kontaktinformācija: vārds un/vai uzvārds, tālruņa numurs un/vai e-pasts
 • Juridiskais pamats:pasākumu veikšanai (pieraksts salona apmeklējumam un atgādinājums par pieraksta datumu un laiku, preču pirkuma noformēšana, atzvans u.c.) pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts
 • Glabāšanas periods: līdz brīdim, kad kļūstat par THE SKIN klientu

 • Personas datu kategorijas: Kontaktinformācija: e-pasts: vārds un/vai uzvārds, tālruņa numurs un/vai e-pasts
 • Juridiskais pamats:Piekrišana reklāmas un komerciālo paziņojumu saņemšanai; Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts
 • Glabāšanas periods: līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu reklāmas un komerciālo paziņojumu saņemšanai no THE SKIN
 • Pēc tam, kad Jūs kļūstat par The Skin klientu mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:
Līguma noslēgšana un izpilde
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums pakalpojumus, pārdotu preci un izpildītu mūsu saistības un pienākumus.
Personas datu kategorijas:
 • Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs
 • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods
 • Maksājuma informācija, piemēram, maksājuma veids, bankas konta numurs, maksājuma mērķa apraksts utt.
 • Komunikācijas dati, piemēram, e-pasta saturs, tālruņa zvans, balss pasts utt.
 • Piegādes informācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs
 • Veselības stāvoklis, piemēram, informācija par alerģijām, nesen lietotajiem medikamentiem
Juridiskais pamats:Lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Jums; Regulas 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts
Glabāšanas periods: Tik ilgi, cik uzliek par pienākumu spēka esošie normatīvie akti


Likuma prasību izpilde
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izpildītu vairākas likuma un vairāku likumu prasības, kas uz mums attiecas, piemēram: grāmatvedības prasības, pienākumu identificēt pacientu pirms ārstnieciskās kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanas, patērētāju tiesību aizsardzības prasības utt. Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī savu leģitīmo mērķu sasniegšanai, piemēram, parāda piedziņai, prasības iesniegšanai tiesā utt. Mēs uzglabājam darījuma informāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar Jūsu līgumu vai pasūtījumu (piem., rēķinus, iesniegumus, sūdzības u.c.), likumā noteikto laika periodu.
Personas datu kategorijas:
 • Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs
 • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods
 • Maksājuma informācija, piemēram, maksājuma veids, bankas konta numurs, maksājuma mērķa apraksts utt.
 • Informācija par darījumu, piemēram, darījuma datums un vieta, darījuma summa, rēķins utt.
 • Komunikācijas dati, piemēram, e-pasta saturs, tālruņa zvans, balss pasts utt.
 • Piegādes informācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs
 • Veselības stāvoklis, piemēram, informācija par alerģijām, nesen lietotajiem medikamentiem
Juridiskais pamats:Mūsu leģitīmās intereses un uz mums attiecināmo juridisko prasību izpilde;
Regulas 6. panta 1.punkta c) un f) apakšpunkti
Glabāšanas periods: Tik ilgi, cik uzliek par pienākumu spēka esošie normatīvie akti vai tik ilgi, cik saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem mums ir tiesības realizēt savas leģitīmās intereses.


Krāpšanas novēršana un juridisko pretenziju pārvaldība
Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai novērstu un/vai apturētu krāpnieciskas vai noziedzīgas darbības, apkopotu pierādījumus par atklātajām problēmām un pārvaldītu situāciju, lai apturētu mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī, lai pārvaldītu juridiskās pretenzijas.
Personas datu kategorijas:
 • Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs
 • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods
 • Maksājuma informācija, piemēram, maksājuma veids, bankas konta numurs, maksājuma mērķa apraksts utt.
 • Informācija par darījumu, piemēram, darījuma datums un vieta, darījuma summa, rēķins utt.
 • Komunikācijas dati, piemēram, e-pasta saturs, tālruņa zvans, balss pasts utt.
Juridiskais pamats:Mūsu leģitīmās intereses un uz mums attiecināmo juridisko prasību izpilde;
Regulas 6. panta 1.punkta c) un f) apakšpunkti
Glabāšanas periods: Tik ilgi, cik uzliek par pienākumu spēka esošie normatīvie akti


Tiešā mārketings
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums mārketinga informāciju, piemēram, personalizētus piedāvājumus, personalizētus ieteikumus, informāciju par atlaidēm, priekšrocībām, mūsu jauniem pakalpojumiem utt.
Personas datu kategorijas:
 • Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs
 • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds
Juridiskais pamats:Jūsu piekrišana; Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts
Glabāšanas periods: Līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu tiešās tirgvedības saņemšanai
NO KĀDIEM AVOTIEM IEGŪSTAM PERSONAS DATUS?
 • No Jums
Mēs apkopojam personas datus, kurus Jūs mums sniedzat tieši un netieši. Piemēram, sazinoties ar mums, slēdzot ar mums līgumu utt.
PERSONAS DATU IZPAUŠANA
 • Pakalpojumu sniedzēji
Varam kopīgot Jūsu personas datus ar saimnieciskās darbības veicējiem, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram juridiskus, grāmatvedības, preču piegādes u.c. līdzīgus pakalpojumus.
Pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz pakalpojumus mums, var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, bet nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Viņiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.
Pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz pakalpojumus jums, var apstrādāt Jūsu personas datus pēc saviem ieskaitiem, taču šai apstrādei jāatbilst likuma prasībām.
 • Darbinieki
Mēs varam nodot Jūsu personas datus mūsu darbiniekiem, lai viņi THE SKIN vārdā pildītu THE SKIN saistības.
Mūsu darbinieki var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, bet nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Viņiem saskaņā ar likumu un mūsu darba līgumu ir noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.
 • Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes
Lai pildītu savas juridiskās saistības, pēc pieprasījuma varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai īstenotu savas juridiskās intereses, sagatavojot, īstenojot un aizstāvot juridiskās prasības.
KUR APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ.
Izņēmuma gadījumā Jūsu personas datus var pārsūtīt uz valsti ārpus ES/EEZ vai apstrādāt valstī ārpus ES/EEZ, kur to dara nolīgti pakalpojuma sniedzēji, piemēram, ja mēs izmantojam Google Analytics. Sīkāk par to lūdzu lasiet Sīkdatņu politikā.
CIK ILGI MANI PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI?
Visi personas dati, kas iegūti no Jums tieši, tiks apstrādāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu vai tik ilgi, cik nosaka spēkā esošie normatīvie akti. Ja mums nav nepieciešami konkrēti dati, lai tie būtu identificējami, mēs šādus datus nesaglabājam visu laiku un anonimizējam tos ātrāk.
Tiešā mārketinga nolūkā Jūsu dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu.
Ar Jūms noslēgtais līgums (ja tiek noslēgts) un ar to saistītā dokumentācija (piem., rēķini, iesniegumi u.c.) tiek glabāta tik ilgi, cik mums nosaka attiecīgais likums.
Juridisko prasību gadījumā dati tiks apstrādāti, kamēr notiek izmeklēšana vai juridiskās prasības īstenošana. Ja izmeklēšanas laikā pārkāpums netiek atklāts, dati tiks glabāti 1 (vienu) gadu pēc lēmuma par izmeklēšanas izbeigšanu. Ja tiek atklāts pārkāpums, dati tiks saglabāti 3 (trīs) gadus pēc lēmuma par izmeklēšanas izbeigšanu vai līdz tiesas nolēmuma galīgai izpildei.
JŪSU TIESĪBAS
Datu aizsardzības likumi piešķir Jums virkni tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.
 • Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, ja apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, kurus apstrādājam. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, varat rakstīt mums iesniegumu.
 • Personas datu labošana
Turklāt, ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašiem vai lūgt to izdarīt mums.
 • Piekrišanas atsaukšana
Ja apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Jūs varat mainīt savas preferences un atsaukt piekrišanu, rakstot mums iesniegumu.
 • Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Tomēr turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu, rakstiet mums iesniegumu.
 • Dzēšana
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Jūs varat pieprasīt konkrētu datu dzēšanu, rakstot mums iesniegumu.
 • Apstrādes ierobežojums
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā: ja pieprasāt Jūsu datu ierobežotu apstrādi, tas varētu ietekmēt Jūsu iespēju saņemt mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu, rakstiet mums iesniegumu.
 • Datu pārnesamība
Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automātiski. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu, rakstiet mums iesniegumu.
AR KO VARAT SAZINĀTIES, JA JUMS RODAS JAUTĀJUMI?
Ja Jums rodas jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.